"Oma Näituse" ideed

Idee 1: "Olde Hansa restoran – 15.a Tallinna vanalinna visiitkaart"Sellel aastal tähistab Olde Hansa restoran oma 15’dat sünnipäeva. Tegemist pole ainult populaarse restoraniga, vaid kaubamärgiga, millest on saanud Tallinna vanalinna sünonüüm ja visiitkaart.

Olde Hansa restoran, kõrts, kraamipood... need on kohad, mis oma autentse atmosfääri, peensusteni lihvitud detailide, teeninduse, roogade ja lugudega, annavad inimestele aimu, milline oli elu Tallinnas keskajal.
Nii maailmarändurite, kui ka Eestit ja Tallinnat tutvustavate materjalide seast võib sageli leida viite: „You haven't really been to Tallinn unless you've visited Olde Hansa!“ Ka on Olde Hansa valitud EAS’i poolt Eesti 20 tuntuima kaubamärgi hulka.
Miks on see nii? Kuidas on selleni jõutud? Kui palju arendustööd on selleks vaja läinud? Mida on tehtud? Milles seisneb Olde Hansa fenomen? Kuidas ta on mõjutanud Tallinna vanalinna arengut? Neile ja veel paljudele küsimustele annaks vastuse näitus, kus on kajastatud Olde Hansa tegemisi läbi ajaloo (pildimaterjalid, joonised, ajaloolised uuringud, jne.).
Näituse formaat oleks selline, kus inimesed saavad ka kõiki asju oma käega katsuda ja kogeda!
Seega annaks näitus põhjaliku ülevaate Olde Hansast, kui Eesti edukaima restorani arengust läbi 15 aasta ja tema mõjust linnaruumile.

Milliseid esemeid, fotosid, tekste soovite näidata?

Esemeid, fotosid, jooniseid, tekste, autentseid ajaloolisi materjale jne. mida esitleda on väga-väga palju. Seetõttu on siin konkreetselt asju raske välja tuua.
Kül aga võiksid olla näitusel erinevad kuvandid/visandid meie toodetest (terrassid, mööbel, seinamaalingud), teenindajate riietused, nõud, mööbel, kaetud restorani toidulaud, menüüd, jne... Ehk kõik see, mis teeb Olde Hansast Olde Hansa.

Miks tahate neid näidata, mis on asja põhiidee?

·Olde Hansa areng – restoran, toit, nõud, väärtused, jne.
·Olde Hansa kui Vanalinna miljöö kujundaja – keskaegsus, audentsus, terrassid, jne.
·Olde Hansa tegevused – elamusväljakud, üritused, jne.
·Olde Hansa panus – toidukultuuri edendamisse, teeninduskultuuri edendamisse, elamuste loomine, jne;

Usun siiralt, et antud ideest lähtuvalt on võimalik kokkupanna väga huvitav ja kaasahaarav näitus, mille rõhk ei ole niivõrd kommertsusel, kui pigem suurepärasel näitel, kuidas on võimalik genereerida geniaalseid ideid, neid jätkusuutlikult arendada ja mis peamine - teha seda kõike pidades silmas ümbritsevat keskkonda!


Idee 2: "Aiad raudtee ääres" või "Raudteeaiad"
Läbilõige Tartu linna läbiva raudtee ääres asuvate aedade ja linlaste haritud linnalähedaste raudteeaedade elust läbi kevade, suve ja sügise ning võib-olla ka talve, kui ilma jagub talve näitamiseks. Raudtee aed jääb tavaliselt umbes 35m mõlemale poole raudteed.

Suuremad fotod paberil ja tekstiilil ning pisemad fotod paberil võimalikult mitmetel aastaaegadel aias toimuvast tegevusest, aia materjalist, omanikest ja aedades kasvavast ning aias tähtpäevade pidamisest jne.  Fotosid saab vaadata ka slaidshowna.

Soovime pildistada seda, mis on olemas. Aga see pole ju hetkel veel teada. Niisiis läheme alles uurimisretkele.

Salvestused aedade omanike või harijatega. Salvestised tulevad näituse külastajani kõrvaklappidest.


Suurte fotode juures seletavad tahvlid. Ühes seinas rongifoto ja vahel kostab kõlaritest täiesti reaalne rongi möödasõidu heli, nagu on see ka raudteeaedades tegelikkuses. On tunda ka spetsiifilist rongide ja raudteega seotud diisli või millegi muu sarnase lõhna.

Rongifoto ees on kolm väiksemat raudteeaia mudelit ehk vähendatud mõõtmetes enam-vähem autentset aeda. Selle aiamudeli sisse saab istuda mitmekesi ümber laua ja selle keskel on pult, kust on võimalik intervjuusid kuulata. Vähendatud aiamudeleid on kolm ja nad asuvad teineteise kõrval just nii nagu on ka tegelikult aedadega, et nad on külg külje kõrval.

Näituse idee on n-ö tuua Tartu linnas ja linnalähedal asuv linnaelaniku aed raudtee äärest näitusesaali. Lisaks aedade vaatamisele ja märkamisele linnapildis on eesmärk avada näitusekülastajale veel aia saamise ja loomise lugu intervjuude kaudu aedade omanike ja harijatega. Eesmärk on tuua vaatajale lähemale üks eriline aiapidamise viis keset raskemetallide- ja helireostust. Näidata natuke lähemalt ühe võimaliku aiapidamise viisi sisemust ja tutvuda inimestega „meie kõrvalt“, kes on ometi me ise. Tartu linnas elavate –tegutsevate elukultuuride  integreerumise õhutamine nö on samuti laiemaks eesmärgiks. Veelgi laiemaks eesmärgiks on nende omapäraste ja ilusate aedade teadvustamine ja kaitsmine avalikkusele teadvustamise kaudu. Mida eripärasemat kultuuri me austame ja märkame, seda rikkamad oleme oma olemuses. (Ühelt aiapidajalt kuulsime, et laiema teadvustamise läbi kardab ta kaotada oma aeda... kardab linnavalitsuse ja ajakirjanduse  hukkamõistu jne.)Idee 3: Karikatuurinäitus "Linlane naerab"


MTÜ Eesti Huumoriliit viis läbi rahvusvahelise karikatuurivõistluse 2013 „Linlane naerab.“ Karikatuurivõistlus oli vastavalt võistlustingimustele sõnadeta ja poliitikavaba, tööd kajastavad humoorivõtmes linnainimeste elu. Võistlusele laekus töid 51 riigist 185-lt (s.h. Eestist 18-lt) autorilt ligi 1000 tööd. Näitusel esitletakse ca 100 karikatuuri, mis valiti žürii poolt parimate hulka.Miks tahate neid näidata, mis on asja põhiidee?

Tutvustada kodu- ja välismaist karikatuurikunsti.

Idee 4: Elu Tartus: 3Ds

Selle „oma näituse“ idee on tuua arhiividest taasesitamiseks välja Tartu linna ja elanikega seotud stereofotod. Ruumilist infot sisaldavad stereofotod pakuvad vaatajale vahetuima kogemuse ajareisil minevikku.

Näitus põhineb arhiivifotodel ja lugudel, mida need jutustavad.

Tartu linnaruum ja linnaelanike elu ning kombed on aja jooksul palju muutunud. Oleks ju päris põnev tajuda, milline tunne on seista sõjaeelses Tartu kesklinnas või sadamasaginas ... või viibida samas ruumis saja aasta eest elanud perekonnaga ... või osaleda mõnel  ammusel suursündmusel ...

Tasapinnalist fotomaterjali on linna kohta palju, kuid õnneks on Tartus aja jooksul leidunud huvilisi, kes on realsitlkile stereofotodele jäädvustanud realistlikke kohti, sündmusi ja elu-olu. Aeg on nende tublide inimeste töö lõpule viia ja tuua nende ülesvõtted tänaste tartlaste ette.

Lisaks lugude jutustamisele tutvustab näitus stereofotograafiat ehk ruumilise pildi jäädvustamist ja taasesitamist. Seletame külastajale kuidas toimib inimeste ruumi tajumine ja mil moel me seda näitusel prillide abil taas loome.

politsei park


Idee 5: "Sepised"

Näituse eksponaadid (kokku 58 sepist):
1. Sepistatud küünlajalad vasesulamist
2. Ehistarbed roostevaba terasest, titaanist, mustast terasest, kraniidist
3. Sepised vasesulamist
4. Keerulised sepised vasesulamist:
a) põimunud abielusõrmused
b) põimunud olümpiarõngad (sepistatu, ilma liitekohtadeta)

Kõik sepistööd omavad erilist tähendust ja ajalugu.


Idee 6: "UITlinn"

Autor: Edgar Tedresaar
Foto on vaid illustreeriva tähendusega. Autor Edgar Tedresaar

Näituse peamiseks ülesandeks on soodustada suhtlust kogukonnas ning suunata inimesi mõtisklema oma rolli üle linnaühiskonnas. Kõigil linnaelanikel võiks olla soov ja õigus mõista ning mõjutada nende ümber toimuvat avalikus ruumis, mis on meie kõigi kokkupuutepunkt ning vastutus.

Tartus on palju noori maastikuarhitekte ning maali- ja tänavakunstnikke, kellel on mitmeid lennukaid ideid, mis tihti rakendust ei leia. Meie installatsioonid annaks võimaluse nii uljatele katsetajatele kui ka linnaelanikele proovida, mis tunne oleks pisut teistsuguses Tartus elada. Teisalt analüüsime aga külastajate abiga, mis on tänase Tartu mure- ning torekohad ning kuidas elanikud end igapäevaselt linnas liigeldes tunnevad.

Näituse idee taga on küll noored inimesed, kuid installatsioone ootame külastama ka vanemaid linlasi, et tekitada rohkem suhtlust erinevate generatsioonide vahel. Peame seda väga oluliseks ning loodame, et erimeelsused leiavad oma lahenduse või veelgi parem - sünnitavad uusi ideid.

Näituseruum on eraldatud kaheks. Esimeses paikneb video- ja heliinstallatsioon, mis kujutab mõningaid murekohti Tartu avalikus linnaruumis. Terve seinapinna ulatuses projitseeritud videopilt toob vaatajateni teatud kohad Tartu linnas. Need kohad on kuvatud videol nii nende praeguses seisus kui ka tulevikuvaates. Kaasame videotöö valmimisse noori pädevaid inimesi, kes fantaseerivad Tartu linnaruumi teemadel. Kogume need erinevad mõtted kokku ja vormistame ühtse videotööna.

Teises näituseruumis asub installatsioon, mis on mõeldud kahele külastajale korraga. Need kaks külastajat sisenevad koos ruumi, kandes kõrvaklappe, mis nende edasist tegevust suunavad. Ruumis on linnakeskkonnast pärit elemente nagu näiteks prügi, jalgratas, liiklusmärk, kunst jne, mis aitavad inimestel end mugavamalt linnakeskkonda kujutleda. Kõrvaklappidest kostuvad eelnevalt lindistatud ülesanded ja ideed, mis suunavad need kaks kokku sattunud inimest linnaruumi teemadel vestlust arendama.

Kolmandaks näituse osaks on tahvel, kuhu külastajatel on võimalus vestlussituatsioonist sündinud uitmõtted kirja panna ning ka teiste mõlgutusi lugeda. Tahvlile koondunud mõtted dokumenteeritakse ja säilitatakse.

Kuraatorite ideeks on luua näitus, mis oleks interaktiivne ning võimaldaks külastajal linnaruumi ning selles aset leidvaid muutusi võimalikult ehedalt tunnetada. Püüame installatsioonidega tekitada olukorra, kus inimene saaks enda ümber toimuvat värske pilguga vaadata ning seda ehk isegi ümber mõtestada.